Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
6 nov. Uitnodiging ALV 20 november 2017
IMG_0990.jpg
IMG_0988.jpg
IMG_0987.jpg
Meest recente foto's
Uitnodiging ALV 20 november 2017
 Margriet Biewenga  Bestuursmededelingen  66x gelezen

Beste leden,

 

Wij nodigen jullie van harte uit voor de ALV van 20 november 2017.

Op deze avond willen we o.a. goed nieuws delen met jullie over de vergunningsaanvraag. 

 

Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld, die we jullie ter stemming willen voorleggen. In de loop van de week zullen alle benodigde stukken volgen op de site. Tijdens de ALV zullen we de nieuwe plannen uitgebreid toelichten. Deze zijn na intensieve bemiddelingsinspanningen met buren, gemeente en TC de Schaeck in de afgelopen maanden tot stand gekomen.

 

Wij hopen jullie allen te zien op 20 november om 20:00 uur!

Wanneer je inlogt op de site krijg je alle benodigde stukken voor de ALV te zien.

maandag 6 november 2017, 22:51 uur
Stukken ALV 20 maart 2017
 Susan Groot Koerkamp-Penninkhof  Bestuursmededelingen  242x gelezen
Zoals beloofd in de nieuwsbrief, de stukken voor de ALV van maandag 20 maart a.s. om 20.00 uur

Download bestanden
ALV 20 maart 2017 Balans 460 KB (224x opgehaald)
ALV 20 maart 2017 Resultatenrekening 466 KB (205x opgehaald)
donderdag 16 maart 2017, 17:55 uur
Vrijwilligers gezocht
 Margriet Biewenga  Bestuursmededelingen  285x gelezen

 

Deze week worden alle leden benaderd met de vraag wat zij voor de club zouden kunnen betekenen. We willen veel leuke en mooie dingen (blijven) doen met de tennisvereniging en daar hebben we jullie hulp hard bij nodig. In bijgevoegd document staan alle opstaande plekken kort omschreven, zodat je een idee kan krijgen van alle mogelijkheden. Mocht je nog andere ideeën hebben voor een actieve invulling binnen de club, dan horen we dat graag! Je kan dit aan de telefoon laten weten, wanneer je benaderd wordt, of e-mailen naar Margriet Biewenga.


Download bestanden
Omschrijving vrijwilligers taken 31 KB (237x opgehaald)
Dit document bevat omschrijvingen van vrije functies binnen commissies en een lijst met activiteiten waar de club wel wat hulp bij kan gebruiken.
woensdag 1 februari 2017, 10:48 uur
Mededeling wijziging samenstelling Technische Comm
 Susan Groot Koerkamp-Penninkhof  Bestuursmededelingen  261x gelezen
Beste Leden,
 
De voorzitter van de Technische Commissie (TC) Dirk Berkhof heeft aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt is om zijn werkzaamheden voor de TC per direct te stoppen. Tom Spijker zal als interim zijn taken, tijdelijk, overnemen. Namens de club wil ik Dirk bedanken voor zijn jarenlange inzet en al die uren die je hierin voor ons erin hebt gestopt. Je hebt veel bereikt in die jaren!
 
Natuurlijk zijn nieuwe commissieleden (ook voor andere commissies) zeer, zeer welkom! Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk bijv. competitie te spelen. Een dringende oproep dan ook aan onze leden: Help je club en meld je aan!
 
namens het bestuur,
 
Jules Roelofs

zondag 18 december 2016, 20:15 uur


Renovatie Tennispark
 Rick Evenboer  Bestuursmededelingen  361x gelezen

Beste leden,
 
Jullie hebben al een tijdje niets gehoord omtrent de stand van zaken van de vergunning voor onze nieuwbouwplannen, maar achter de schermen wordt er door een aantal mensen hard gewerkt om deze vergunning voor elkaar te krijgen.
 
Wat is er gebeurd? De gemeente heeft zelf een aantal procedurefouten gemaakt en daardoor geen besluit genomen over de ingediende bezwaren van omwonenden. In plaats daarvan heeft de gemeente ons verzocht om een Afwijkingsprocedure in te gaan. Dit houdt in dat wij nog een aantal kleine wijzigingen in onze vergunningsaanvraag moeten doorvoeren, en tevens een paar extra documenten aan de gemeente moeten verstrekken. Dit gaat met name over de baanverlichting.

Wij verwachten dit in september rond te krijgen. Wanneer de gemeente onze input heeft ontvangen zal de vergunningsaanvraag opnieuw de goedkeuringsprocedure moeten doorlopen. Hier zullen weer de nodige weken overheen gaan, en helaas hebben we geen andere keus dan te wachten op deze goedkeuring. Pas met deze definitieve vergunning kunnen we de opdracht aan de aannemer verstrekken. Dit betekent dat de kans bijzonder klein is dat in 2016 al op een smashcourt baan getennist zou kunnen worden.
 
Voor de volledigheid vermeld ik hierbij nog dat na het verstrekken van de definitieve vergunning wederom een periode van 6 weken in zal gaan, waarin bezwaar aangetekend mag worden.
 
Uiteraard hebben we aangegeven bij de gemeente hoe vervelend deze vertraging is voor ons, maar sneller dan dit kan deze procedure helaas niet gaan.
 
Op de ALV van 21 november zullen we nader ingaan op de verbouwplannen. Niet alleen zullen we de fasering van de aanleg van de banen bespreken, maar ook alle plannen voor het nieuwe interieur van de kantine presenteren.
 
Hartelijke groet,
 
Margriet Biewenga

voorzitter 

dinsdag 30 augustus 2016, 11:35 uur
Beschikbaarheid verlichte banen
 Rick Evenboer  Bestuursmededelingen  574x gelezen

Beschikbaarheid vrije (verlichte banen) tijdens geplande activiteiten.
In overleg tussen DB, Technische Commissie, Toernooicommissie en TennisAgent zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd m.b.t. de beschikbaarheid van vrije (verlichte) banen tijdens Competitie, Toernooien en Trainingen.

 

dinsdag 12 april 2016, 10:08 uur
Versterking Jeugdcommissie
 Rick Evenboer  Bestuursmededelingen  805x gelezen

Wij zijn op zoek naar leden die de jeugdcommissie willen komen versterken. Wat houdt dit precies in?

vrijdag 6 november 2015, 19:35 uur
Vacatures projectwerk 2016
 Rick Evenboer  Bestuursmededelingen  1101x gelezen

Vacatures organisator begeleiding kids days 2016

De Jeugdcommissie is op zoek naar vijf personen die bereid zijn om in 2016 de kids days te begeleiden. Dit in overleg met de Jeugdcommissie en onze trainer (Mark Verra van TennisAgent). Het betreft 23 vrijdagmiddagen van 16.00-18.00 vanaf het begin van het seizoen. De taak omvat onder andere:

 • Het vaststellen van de vrijdagen waarop de kids days zullen plaatsvinden en de opname daarvan in de jaaragenda (liefst voor het einde van 2015)
 • Het maken van een schema waarin is opgenomen welke begeleider welke vrijdag aanwezig zal zijn
 • Het vaststellen van de taken van de begeleider i.o.m. de Jeugdcommissie en de trainer
 • Het uitvoeren van deze taken waaronder het aanwezig zijn, het beantwoorden van vragen over diverse zaken zoals lidmaatschapskosten, trainingsmogelijkheden, het opnemen van adresgegevens van potentiële nieuwe leden en het doorgeven daarvan aan de ledenadministratie, etc.

De personen die dit op zich gaan nemen worden in 2016 vrijgesteld van bardienst.  Aan geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden bij de voorzitter a.i. van de Jeugdcommissie Tom Spijker (tom.spijker@hotmail.com).


Vacature organisator promotie tennis tijdens Klompenfeest 2016

Het Dagelijks Bestuur is op zoek naar iemand die bereid is om in 2016 samen met onze trainer (Mark Verra van TennisAgent) en de voorzitter van de PR & Communicatiecommissie (Rick Evenboer) deelname van TC De Schaeck aan het Klompenfeest te organiseren. Het betreft clinics van ca. 3 uur die gericht zijn op de jeugd. Het  doel hiervan is het werven van nieuwe leden en het vergroten van de naamsbekendheid van TC De Schaeck en TennisAgent. De taak omvat onder andere

 • Het vaststellen van de dag, de aanvangs- en sluitingstijd en de precieze locatie in het dorp waarop de promotie zal plaatsvinden en de opname daarvan in de jaaragenda (liefst voor het einde van 2015)
 • Het maken van een overzicht waarin onder andere is opgenomen welke vrijwilligers zullen helpen met opbouwen en afbreken, het regelen van hekken voor het tegenhouden van ballen (ophalen, opbouwen, afbreken en weer wegbrengen), het organiseren van de promotie rond de clinics (vooraf, tijdens en achteraf), het doorgeven van potentieel nieuwe leden, etc.  

De persoon die dit op zich gaat nemen wordt in 2016 vrijgesteld van één bardienst.  Aan geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden bij de voorzitter van de PR & Communicatiecommissie Rick Evenboer (pr.tcdeschaeck@gmail.com).

Vacature organisator tennisclinics 2016

Het Dagelijks Bestuur is op zoek naar iemand die bereid is om in 2016 samen met onze trainer (Mark Verra van TennisAgent) drie tennisclinics te organiseren. Het doel van de clinics is het werven van nieuwe leden. De taak omvat onder andere:

 • Het vaststellen van de drie geschikte data, de tijdstippen waarop de clinics zullen plaatsvinden en opname daarvan in de jaaragenda (liefst voor het einde van 2015)
 • Een plan voor het werven van deelnemers door middel van interne en externe reclame, in overleg met de PR & Communicatie commissie  
 • Afstemming met TennisAgent (Mark Verra) over de data en de begeleiding, het vervolg als deelnemers geïnteresseerd zijn om lid te worden, de kostenaspecten, enz.
 • Aanwezigheid tijdens de clinics voor begeleiding, vragen, enz.
   
  De persoon die dit op zich gaat nemen wordt in 2016 vrijgesteld van bardienst.  Aan geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden bij Margriet Biewenga (margriet@pluktraining.nl).

 

vrijdag 6 november 2015, 19:28 uur
Renovatie tennispark - Procedure besluitvorming
 Gert Jan Groot Wesseldijk  Bestuursmededelingen  800x gelezen

Klik op "Lees Meer" voor uitleg over de procedure die gehanteerd wordt voor de besluitvorming.

In de afgelopen week is informatie over de plannen voor de renovatie van ons tennispark gepubliceerd op onze website. Deze informatie is alleen zichtbaar voor leden van TC De Schaeck. Dat houdt in dat u moet inloggen om deze informatie te kunnen bekijken.

Ben u uw Wachtwoord vergeten? Klik dan hier

 

donderdag 3 september 2015, 07:43 uur
1
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemene ledeninfo
 Bestuursmededelingen
 Competitie
 Jeugd
 Lid worden?
 Statuten en Beleid
 Toernooien
 Vacatures
 Wedstrijdverslagen
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
23 November
 Bridge in het clubhuis

24 November
 Snerttoernooi 18.30 tot 23.00 uur

7 December
 Bridge in het clubhuis

 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Woensdag Dames
 Woensdag Gemengd
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren

Junioren
 Zondag Gemengd